خواب
خواب

خواب

Regular price €8,00 Sale

مجموعه داستان «خواب» نوشته (۲۰۰۶- ۱۹۱۱) نویسنده و نمایشنامه‌نویس مصری است. او در سال ۱۹۸۸ موفق به دریافت جایزه نوبل شد. این مجموعه داستان شامل ده داستان کوتاه اوست که بر پایه پایان‌نامه‌ای که فرید جورج‌یارد به دانشگاه سنت ژوزف ارائه داده و موضوع آن بررسی داستان‌های کوتاه نجیب محفوظ است گردآوری شده‌اند. این داستان‌ها زیر عنوان «شکست و عجز» آمده‌اند و تاثیر شکست جنگ 1967 و پی‌آمدهای آن را بر جامعه عرب بررسی می‌کنند، اما اگر با دیدی نقادانه به آن‌ها بنگریم نشانه‌های استعمار و استثمار را بر مردم کشورهای جهان سوم به خوبی می‌نمایانند. برای برداشت بهتر از داستان‌ها و نمادهای به کار گرفته شده مقاله تحلیلی «شکست و عجز» در آغاز کتاب آمده است.