نحوه‌ی ارسال هدیه

ابتدا پیام هدیه‌ی خود را در صفحه‌ی سبد خرید درج فرمایید:

سپس در صفحه‌ی اطلاعات ارسال، ایمیل خودتان و نشانی گیرنده‌ی هدیه را وارد فرمایید.

در صورتی که قصد دارید که گیرنده از ارسال هدیه مطلع نشود می‌توانید شماره‌ی تلفن را وارد نکنید. در صفحه‌ی بعدی پس از بررسی اطلاعات ارسال بر روی ادامه کلیک کنید تا وارد صفحه‌ی پرداخت شوید.

بر روی گزینه "Use a different billing address: sending as a gift" کلیک کنید و نشانی خودتان را وارد فرمایید.

شما در هنگام ارسال هدیه مطلع خواهید شد و کد رهگیری بسته را دریافت خواهید کرد.