تاریخچه رمان پلیسی
تاریخچه رمان پلیسی

تاریخچه رمان پلیسی

Regular price €11,50 Sale

کتاب «تاریخچه‌ی رمان پلیسی» نوشته‌ی «فریدون هویدا» و ترجمه‌ی «مهستی بحرینی» است. در توضیحات پشت جلد آمده است: «حقایقی که به‌طور رسمی پذیرفته شده‌اند، به اندازه‌ای ماندگارند که جای شگفتی نیست اگر می‌بینیم که متخصصان، با شوق و ذوق، ادگار آلن‌پو را پدر رمان پلیسی می‌دانند و تاکید می‌کنند که این نوع ادبی نمی‌تواند جز در مغرب‌زمین و در قرن نوزدهم پدید آمده باشد. اما اخیرا وان گولیک، چین‌شناس برجسته‌ی هلندی که یک دست‌نوشته‌ی ناشناخته‌ی چینی متعلق به آغاز قرن هجدهم را از بوته‌ی فراموشی بیرون آورده و با الهامی کامل از آن دست به انتشار Ti Goong An (نتیجه‌ی سه تحقیق جنایی قاضی تی) زده، این نظر را قاطعانه رد کرده است. اگر در روش تحقیق قاضی‌ تی دقت کنیم، ناگزیر می‌پذیریم که این ژانر به‌راستی در امپراتوری چین تولد یافته است. وان گولیک این فرض را پیش می‌کشد که دست‌نوشته‌ی یادشده در قرن یازدهم، همراه با اشیای زینتی و بسیاری خرت‌وپرت‌های دیگر از چین به مغرب‌زمین وارد شده است.» این کتاب را انتشارات «نیلوفر» منتشر کرده است.