خاطرات یک دروغگو
خاطرات یک دروغگو

خاطرات یک دروغگو

Regular price €10,50 Sale

داستان‌هاى اين مجموعه، رفت و برگشتى مداوم هستند بين «رفتن» يا «ماندن». هجرت، به معناى وسيع آن، موضوع محورى اين داستان‌هاست: هجرت از خويش، از شهر، از قراردادها و سنت‌ها و اصول به ظاهر نامتغير، و حتى هجرت از زندگى. در اين همه «دروغ» حرف اول را مى زند، چراكه باوركردنى ترين واقعيتى است كه زندگى به خوردمان مى‌دهد.

«دروغ از بچگی با من بود. بدون دروغ سخت بود که روزم را به شب برسانم. دروغ هایم نه هیچ نفعی به حال خودم داشت نه ضرری به حال دیگران. برایم نوعی بازی بی آزاری بود که می بایست دو قاعده ی اصلی اش را بی چون و چرا رعایت کنم: یکی این که حساس و خطرناک نباشد که اگر لو رفت دودمانم بر باد نرود و دیگر این که چنان با جزئیات و دقیق باشد که شنونده بدون کمترین تردید باور کند...»