راز جنگل پیر
راز جنگل پیر

راز جنگل پیر

Regular price €8,50 Sale

دینو بوتزاتی، نویسنده نامدار ایتالیایی، در سال 1906 متولد شد و شصت و شش سال زندگی كرد. خلق جهانی خیالی، اما جدایی‌ناپذیر با واقعیتی كه در آن زیست می‌كنیم، زبان ساده، اما دقیق و جریان داشتن ماجراها در فضایی سیال، از برجسته‌ترین ویژگی‌های آثار اوست. «راز جنگل پنیر» از مهم‌ترین آثار دینو بوتزاتی است.