زخمی که از زمین به ارث می‌برید
زخمی که از زمین به ارث می‌برید

زخمی که از زمین به ارث می‌برید

Regular price €10,50 Sale

«زخمی که از زمین به ارث می‌برید» دومین مجموعه شعر عطیه عطارزاده است. عطار زاده که دانش‌آموخته سینما از انگلستان است، پیش از این کتاب، مجموعه‌شعر «اسب را در نیمه دیگرت برمان» در سال ۹۵ و رمان «راهنمای مردن با گیاهان دارویی» را در سال ۹۷ منتشر کرده است.

زمین برای پیرمردهاست

و دیوانگان

و کودکان آواره

که تمام روز بنشینند

به افتادن قطره‌های آب خیره شوند

برای عقب‌ماندگان

ازکارافتادگان

آن‌ها که دست ندارند

برای به‌دردنخوران

بی‌کارگان

آن‌ها که نمی‌دوند

پا ندارند

نمی‌دوند

تا تمام روز بنشینند

به آسمان خیره شوند

و ببینند

که قطره‌های آب چگونه از زمین بخار می‌شوند.