زندگی در پیش رو
زندگی در پیش رو

زندگی در پیش رو

Regular price €14,00 Sale

«قصه ما را حیران می‌کند، به سوی ظرافت‌ها و لطافت‌ها سوق‌مان می‌دهد، و هم‌زمان به سوی اهمیت ژرف‌نگری و روشن‌بینی. زمینه قصه از لحاظ جذب خواننده هیچ کم و کسری ندارد. بسیار مردمی است و بسیار مردم‌پسند. محله‌ای را که برایمان تعریف می‌کند محله «گوت دور» است. محله فقیرنشین و غریب‌نشین؛ و محله خانه‌های آن‌چنانی در سطح پایین.» ليلی گلستان این جملات را در مقدمه‌اش بر ترجمه‌ی کتاب «زندگی در پیش رو» اثر رومن گاری نوشته است. کتاب رومن گاری یک کتاب آرام و لطیف است کتابی که با انتخاب زاویه‌ی دید یک نوجوان خواننده را به سفری جذاب در خیابان‌های پاریس می‌برد.