سه‌گانه خاورمیانه
سه‌گانه خاورمیانه

سه‌گانه خاورمیانه

Regular price €10,50 Sale

«شب است

و هم‌زمان دارند

بغداد، دمشق

و من را می‌زنند

می‌نشینم روی مبل

دکمه را فشار می‌دهم

که شکنجه‌گرم را روشن کنم

اخبار چیزی از من نمی‌گوید

اخبار، اخبار را می‌گوید»

اگر اهل خاورمیانه باشی می‌دانی که جنگ هیچ‌وقت به‌طور کامل از این سرزمین نرفته است. شاعران خاورمیانه از جنگ نوشتن را خوب بلدند و تلفیق جنگ با سایر بخش‌های زندگی و مضامین انسانی را خوب می‌دانند. گروس عبدالملکیان شاعر نام‌آشنای معاصر کشورمان در ششمین دفتر شعرش، عشق، تنهایی و جنگ را در خاورمیانه کنار هم قرار داده است و اشعار زیبایی پر از مضامین روح‌نواز سروده است. شعرهایی که ساده‌اند و با کلماتی روان و اندکی آهنگ حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. سه‌گانه خاورمیانه، جنگ عشق تنهایی، آخرین دفتر شعر مستقلی است که گروس عبدالملکیان منتشر کرده است و نشان‌دهنده‌ی روح حساس شاعر نسبت به وقایع جهان پیرامونش است.