مثنوی مخزن الاسرار
مثنوی مخزن الاسرار

مثنوی مخزن الاسرار

Regular price €8,00 Sale

الیاس پسر یوسف یا نظامی گنجه‌ای، شاعر و داستان‌سرا حدود سال ۵۳۷ به دنیا آمد. نظامی بزرگترین داستان سرای منظومه های حماسی عاشقانه به زبان پارسی است که سبک داستان محاوره ای را وارد ادبیات داستانی منظوم پارسی کرد. وی از شاعرانی است که باید او را در شمار ارکان شعر فارسی و از استادان مسلم ابن زبان دانست.

مخزن الاسرار یکی از دفترهای خمسه ی نظامی است.