وصف طعام
وصف طعام

وصف طعام

Regular price €10,50 Sale

وصف طعام دیوان ابواسحاق اطعمه شیرازی است. کتاب کم نظیری که سفره‌ی روزانه ی مردمان روزگار تیموریان و اطعمه و اشربه‌ی آن روزگار به دست ما رسانده. این شیرازی خوش قریحه که در قرن نهم زندگی می‌کرده به جای آن که مثل بیشتر شاعران آن روزگار غزلی درباره‌ی معشوق و محبوب بسراید زبان به شتایش خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هایی گشوده که در سفره‌‎‌ی توده مردم یافت می‌شده و شعرهایی سروده که نقیضه‌ی مشهورترین و بهترین شعرهای حافظ و سعدی و باقی شاعران نام‌دار است و سراسر درباره‌ی غذاهایی است که در سفره‌ی آنها که در شمار اشراف نبوده‌اند یافت می‌شده، سندی ماندگار که میرزا حبیب اصفهانی مترجم خوش‌قریحه‌ی کتاب حاجی‌بابای اصفهانی، ۱۳۳ سال پیش از این در دارالسعاده‌ی استانبول منتشرش کرده و فرهنگ مختصری هم به کتاب افزوده، دایرة المعارف کوچک خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هایی که در دیوان بسحاق آمده و نام بسیاری از آنها به مرور از یاد رفته است.