پشت فرودگاه
پشت فرودگاه

پشت فرودگاه

Regular price €10,50 Sale

این کتاب چندین داستان طنز متصل به یکدیگر را درباره زندگی عده‌ای آدم، پشت فردوگاه شهر رشت شامل می‌شود با آسمانی ابری، بارانی، غمگین و زمینی گِلی و سنگلاخی. در داستان‌های طنز این کتاب، حاشیه جای اصل را می‌گیرد و در مرکز می‌نشیند.
شخصیت اصلی این کتاب، رسول نام دارد که راوی کودکی تا جوانی خودش است. او در مرکز خانواده‌ای 4 نفره قرار دارد. در این خانواده شخصیت‌هایی از هر تیپ و قماشی حضور دارند. به این ترتیب افرادی چون پدر و مادر رسول، برادرش، همسایه‌های محله، حسین ناطق، سِد زرشکی، میتراسیاه، گلناز، احمد و ... در شکل‌گیری اتفاقات داستان‌های کتاب تاثیر دارند.
این کتاب 14 بخش یا داستان به‌هم‌پیوسته دارد که عناوین‌شان «ذکر خیر رسول؛» در سنین مختلف هستند. این داستان‌ها به ترتیب عبارت‌اند از بیست‌وسه سالگی، بیست‌ودو سالگی، بیست‌ویک سالگی، بیست‌سالگی، نوزده‌سالگی، هجده‌سالگی، هفده‌سالگی، شانزده‌سالگی، پانزده‌سالگی، یازده‌سالگی، ده‌سالگی، نه‌سالگی، هشت‌سالگی و هفت‌سالگی.