گزینه اشعار احمد شاملو
گزینه اشعار احمد شاملو

گزینه اشعار احمد شاملو

Regular price €15,00 Sale

و بدين نمط شب را غايتي نيست نهايتي نيست، و بدين نمط ستم را واگوينده‌تر از شب آيتي نيست.