گونه خیس باران
گونه خیس باران

گونه خیس باران

Regular price €10,00 Sale

کتاب گونه خیس خیابان مجموعه ایست از غزلیات خسرو احتشامی. سروده هایی که اغلب محتوایی عاشقانه دارند.


غزل نمی شود آرام یک دهن بی تو

دریده بانوی احساس پیرهن بی تو

در این سکوت زبان کلام خاموش است

گرفته زانوی غم در بغل سخن بی تو

پریده فاخته ی شعر از دریچه ی ذوق

شکسته پنجره بغض انجمن بی تو

پرنده ای ست در آیینه ام که می خواند

ترانه های غریبانه وطن بی تو

…ز شهر می روم و می سپارمت به رقیب

پرم ز گریه و خالی ست این ترن بی تو